Steil Cyf., 73 Stryd Fawr, Pwllheli, Gwynedd. UK. LL53 5RR Tel 01758 701884
Welcome to Steil Cyf. Pwllheli for design and sales of quality kitchens, bathrooms, tiles and flooring and a master partner to Neff Appliances.

We have a wide range for you to choose from. Take a look at some examples on this website, or contact us to find out more.

Thank you.

Carys Owen - Director

 
 
 
Croeso i Steil Cyf. Pwllheli am geginau, stafelloedd ymolchi, teils a lloriau o safon, yn cynnwys gwasanaeth dylunio. Rydym yn feistr bartner i Neff.

Mae amrywiaeth eang i ddewis ohono, edrychwch ar rhai esiamplau ar y safle yma, neu cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth.

Diolch yn fawr.

Carys Owen - Cyfarwyddwr

 
 

 
 

STEIL GOLF SPONSORSHIP PWLLHELI

 

Steil sponsored a team in the Pwllheli Golf Club Am-Am 2012. A big thankyou to the team from Carys, and well done for coming third! 

Noddwyd tim gan Steil yn Am-Am Clwb Golff Pwllheli 2012. Diolch yn fawr i chi gyd gan Carys, a llongyfarchiadau ar ddod yn drydydd!