Steil Cyf., 73 Stryd Fawr, Pwllheli, Gwynedd. UK. LL53 5RR Tel 01758 701884

Lloriau â Steil!

Rydym yn cadw dewis eang o esiamplau teils llawr yn y siop ym Mhwllheli.


Neu am rywbeth gwahanol beth am lawr Amtico? Mae lloriau Amtico wedi eu hysbrydoli gan ddeunyddiau naturiol, sef marmor, coed, llechen, ceramig, metel a gwydr, ac maent wedi eu cynllunio yn defnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf.

Maent wedi eu creu allan o deils unigol wedi eu torri’n unigryw, stripiau, brithwaith addurnol a borderi. Mae’n anodd iawn dweud y gwahaniaeth rhwng Amtico a’r deunydd go iawn, ond gydag Amtico ceir perfformiad, safon a gallu dylunio mwy hyblyg.

Mae pob llawr yn mynd drwy broses dylunio a chynhyrchu manwl iawn cyn cael ei roi gyda’i gilydd i greu llawr unigryw. Y canlyniad yw llawr sydd nid yn unig yn hardd ond yn gryf iawn, amlbwrpas a hollol unigryw.

Mae Steil yn cynnig gwasanaeth mesur a chynllunio. Cysylltwch â ni i wneud apwyntiad am ymgynghoriad rhad ac am ddim.

 

 

 

 

 

 

 

Amtico - stone effect
Amtico - wood effect
Craven Dunnill tiles

Ewch i wefanau ein cyflenwyr isod i weld dewis eang o luniau, neu i lawr-lwytho catalog.